5 results

 • Sort by:
 • Intermediate
 • Best choice

Cima di Cece from Caoria

Lagorai,Upper Vanoi

 • Duration: 08:00 hrs
 • Length: 26.5 km
 • Elev. gain: 1900 m
 • Intermediate
 • Best choice

Bivacco Forcella Coldosè

Lagorai,Upper Vanoi

 • Duration: 06:30 hrs
 • Length: 21.0 km
 • Elev. gain: 1300 m
 • Demanding

Frontline at Cauriòl

Lagorai,Upper Vanoi

 • Duration: 07:00 hrs
 • Length: 16.8 km
 • Elev. gain: 1570 m
 • Intermediate

Busa Alta from Refavaie

Lagorai,Upper Vanoi

 • Duration: 10:00 hrs
 • Length: 26.1 km
 • Elev. gain: 2450 m
 • Tourist

Coltorondo Lakes - Cima Paradisi

Lagorai,Upper Vanoi

 • Duration: 04:30 hrs
 • Length: 11.5 km
 • Elev. gain: 600 m